BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Reflectie, bewustwording en zelfregie

In deze tijd waar thuiswerken het nieuwe normaal lijkt te worden zijn er een aantal zaken in onze werksituatie veranderd.

Het anders plannen en organiseren, er is minder face-to-face contact, men zit veel achter een beeldscherm, er worden minder complimenten gegeven, sommige medewerkers vinden het lastig om hun eigen grenzen te bewaken m.b.t. balans werk-privé, men vindt thuis een te rustige of juist te onrustige werkplek….

Zo zijn er talloze onderwerpen die de beleving van het thuiswerken beïnvloeden, en daarmee ook de fysieke en mentale vitaliteit van medewerkers en de resultaten die daaraan gekoppeld zijn.

De energiemeting (anderhalf uur interactief) meet op (door de medewerker gekozen onderwerpen) wat de energiegevers en vreters zijn. Deze aanpak is volledig gebaseerd op reflecteren op jezelf (en naar de ander) en daardoor toename van de bewustwording. Zo’n 95% van ons gedrag is onbewust.

Maar als je je eenmaal bewust bent van gedrag dan kan je kiezen: wat beleef ik als energiegevend en kies ik om te houden? En wat is energievretend en kies ik om te verbeteren? Zo kunnen individuen, teams, afdelingen en hele organisaties kiezen om de regie te voeren over de energie door de bal bij zichzelf te leggen.

Na de energiemeting vindt de resultaatbespreking (anderhalf uur online) plaats. De grafieken maken nog meer bewust en er wordt een rode draad zichtbaar, waardoor het nog duidelijker wordt waar aan gewerkt dient te worden om meer energiewinst te genereren. De meting zorgt voor de bewustwording.

Het Prismamodel in de resultaatbespreking zorgt voor het inzetten van de gewenste gedragsverandering.

Naast deze optie (meten en resultaatbespreking) kan dit pakket ook gekozen worden incl. 3 coachsessies. De meting en de resultaatbespreking zijn online maar wel interactief. De coachsessies kunnen online, live of buiten (wat wenselijk is).
Kijk hier voor meer informatie over deze coaching.

Wilt u meer informatie over deze coaching?

Tailor You is gespecialiseerd in coaching en training op het  gebied van welzijn, effectiviteit en persoonlijke vaardigheden. Wij bieden zowel coaching trajecten als trainingen op het gebied van stressmanagement aan bedrijven en individuele deelnemers.

Angela van Poorten
Angela van Poorten

Angela Stoop – van Poorten is als commercieel medewerkster actief voor Tailor You. Ze doet graag onderzoek en gebruikt haar HR-kennis om te schrijven over Organisatiepsychologie. Als ze niet super ‘enthousiast’ is over haar favoriete onderwerpen creativiteit, motivatie, betrokkenheid, leren en geluk houdt ze van reizen.