BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Binnen een bedrijf zijn veel verschillende mensen met diverse persoonlijkheden werkzaam. Vaak geeft dat dynamiek aan een team. Het komt echter net zo goed voor dat mensen moeten leren om met elkaar samen te werken om een geolied team te vormen. Met teamontwikkeling concentreer je je op het proces om een team te vormen dat goed georganiseerd is, optimaal samenwerkt en daarbij samen alles in het werk stelt om de gestelde doelen te behalen.

Waarom is teamontwikkeling belangrijk?

Het teamontwikkeling versterken heeft zowel op de langere als korte termijn direct invloed op de samenwerking. Ten eerste leidt het tot verbetering van de communicatie, waardoor er meer onderling onbegrip zal zijn. Dit vermindert conflicten en dat zorgt er weer voor dat mensen minder stress ervaren. In een team is het niet alleen duidelijk wat er van de groep wordt verwacht. De individuele rol van de werknemer is tevens duidelijker. Hierdoor voelen mensen zich verantwoordelijk voor hun eigen taken. Ze werken beter samen, zijn gemotiveerder en ze voelen zich volledig betrokken bij de werkzaamheden.

Hoe kan teamontwikkeling worden versterkt?

In de ideale situatie heb je een team dat bestaat uit medewerkers die vanaf dag een in het team plaatsnemen en lange tijd van het team deel uitmaken. In de praktijk zijn er natuurlijk altijd factoren van invloed zijn op de samenstelling of het functioneren van het team. Ziekteverzuim, zwangerschapsverlof of het aanvaarden van een andere baan kunnen ervoor zorgen dat de samenstelling van het team van tijd tot tijd verandert. Toch is het belangrijk dat er een bepaalde stabiele basis is. Zodat deze gewijzigde omstandigheden weinig tot geen invloed hebben op de samenwerking en het team daardoor niet uit balans raakt. Dit bereik je door een aantal interne en externe factoren als fundament te gebruiken voor de teamontwikkeling.

Interne factoren

De interne factoren die van invloed zijn op teamontwikkeling zijn:

– De samenstelling van het team. Maak gebruik van de individuele kwaliteiten van de medewerkers. Door gebruik te maken van de kennis en de ervaring van mensen, kun je de minder ervaren medewerkers de kans geven zich te ontwikkelen. Een goede mix van mensen die het voortouw nemen en mensen die op de achtergrond hun taken serieus uitvoeren, is binnen een team onmisbaar.

De leiderschapsstijl van de teamleider. We kennen verschillende soorten leiderschapsstijlen. Dit varieert van autocratisch leiderschap tot gedeeld leiderschap. Niet alle leiderschapsstijlen zijn in ieder bedrijf toepasbaar. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat de teamontwikkeling zich versterkt als mensen betrokken worden bij de beslissingen die genomen worden. In dat geval kies je bijvoorbeeld voor democratisch leiderschap of coachend leiderschap. Bij het coachend leiderschap bevorder je de samenwerking binnen het team doordat je de individuele kwaliteiten van de werknemers optimaal benut.

De teamdynamiek. In een team heeft iedere individuele werknemer een rol. Afhankelijk van het karakter van deze persoon wordt hier invulling aan gegeven. Andere zaken die van invloed zijn op de manier waarop een medewerker zich profileert binnen een team, zijn de persoonlijke ambities, drijfveren en de overtuigingen. Dit heeft allemaal invloed op het team, ook als deze persoonlijke motivaties op het eerste oog niet zichtbaar zijn. Voor het versterken van de teamontwikkeling is het daarom niet alleen belangrijk te kijken naar wat mensen zichtbaar presteren. Het is eveneens goed om te signaleren wat mensen denken en willen en hier waar mogelijk rekening mee te houden.

De cultuur van de organisatie. Als medewerkers zich op hun gemak voelen binnen een bedrijf, heeft dit een gunstige invloed op de samenwerking en de productiviteit. In een positieve bedrijfscultuur zijn mensen niet bang om te communiceren en voelt men zich gewaardeerd. Dit heeft als resultaat dat men bereid is een stapje extra te doen op het moment dat dat nodig is, bijvoorbeeld door over te werken. Daarnaast zorgt het ervoor dat mensen graag komen werken, inspiratie uit hun werk halen en als gevolg daarvan ook enthousiast zijn om nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Externe factoren

De externe factoren die van invloed zijn op teamontwikkeling zijn:

De omgeving waarin het team opereert. Uit onderzoek is gebleken dat de werkomgeving van invloed is op de prestaties van werknemers. Verkeerde lichtinval en slechte ventilatie zorgen voor gezondheidsklachten. Het is dus essentieel dat mensen zich op hun gemak voelen in de omgeving waar ze werken, zodat ze zich volledig kunnen concentreren op hun taken. Goede klimaatbeheersing is daarom belangrijk. Maar ook planten zorgen voor een positieve sfeer op de werkvloer en dat heeft weer een gunstige uitwerking op de prestaties van het team.

De externe druk die op het team wordt uitgeoefend. Je kunt als team nog zo goed op elkaar ingespeeld zijn, je hebt natuurlijk ook altijd nog te maken met externe partijen. Deze externe partijen bevinden zich niet per definitie buiten het eigen bedrijf. Het kunnen andere afdelingen zijn of de aandeelhouders die verwachtingen hebben en doelen stellen. Dit legt soms een grote druk op het team en de onderlinge samenwerking. Het is belangrijk de kracht van het team te gebruiken om deze druk op te vangen en om te zetten in een positief resultaat.

De beschikbare middelen. Zelfs als je een team hebt dat uitstekend samenwerkt dan is het lastig om doelen te bereiken als er niet voldoende ondersteunende middelen zijn. Een te krap budget speelt daarbij een rol, maar ook andere zaken als de juiste machines of een goedwerkend computersysteem zijn bepalend voor een team om optimaal samen te werken.

Interventies voor het teamontwikkeling versterken

Er zijn verschillende manieren om teamontwikkeling te versterken, zoals:

Teambuilding activiteiten. Een intensieve samenwerking leidt soms tot onderlinge spanningen. Tijdens een teambuildingsactiviteit leren mensen elkaar van een andere kant kennen. Doordat je in een andere omgeving bent, is er ruimte om te ontspannen. Dit zorgt er niet alleen voor dat er andere gesprekken gevoerd worden, die niet per definitie werkgerelateerd zijn. Het zorgt er eveneens voor dat er openingen zijn om verborgen talenten te ontdekken, zoals leiderschap en creativiteit. Het doel van een teambuilding is de onderlinge samenhorigheid versterken, de samenwerking en communicatie te bevorderen en zelfs het leiderschap van de collega’s in het team te leren accepteren.

Trainingen en workshops. In veel bedrijfstakken is het hebben van actuele kennis van de branche en de producten of diensten noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Door trainingen en workshops te organiseren voor de teamleden, draag je bij aan de teamontwikkeling. Mensen hebben hierdoor niet alleen meer kennis en vaardigheden om hun beroep goed uit te oefenen. Het draagt ook bij aan het zelfvertrouwen van de individuele medewerker.

Coaching en mentoring. Waar de ene medewerker duidelijk laat merken wat zijn ambities zijn, heeft een ander daar meer moeite mee. Voor de teamontwikkeling is het goed om de juiste mensen op de juiste posities te hebben. Door de individuele medewerker en de prestaties te monitoren, krijg je een duidelijk beeld van de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is het mogelijk om tijdig te signaleren dat er problemen ontstaan doordat de werkdruk te hoog is. Of omdat de medewerker meer in zijn mars heeft en gefrustreerd raakt doordat er geen uitdaging meer in het werk is. Door de medewerkers individueel te coachen, draag je ook bij aan de teamontwikkeling.

Veranderingsmanagement. Een goed werkend team heeft geen bestaansrecht als de structuur van het bedrijf daar niet goed op ingesteld is. Om die reden moet er zeker kritisch gekeken worden naar de hele organisatie. Hoe werkt het bedrijf, wat kan er verbeterd worden en wat is de invloed daarvan op de teamontwikkeling? Veranderingsmanagement is erop gericht om te innoveren, te moderniseren en te zorgen voor groei van het bedrijf. Met het nemen van, soms ingrijpende, maatregelen wordt onder andere beoogd de klanttevredenheid te vergroten en de teamontwikkeling te bevorderen.

Waarom is teamontwikkeling belangrijk?

Het belang van teamontwikkeling bestaat uit meerdere lagen. Ten eerste draagt een goed functionerend team bij aan de tevredenheid van de werknemers. Als iedere individu de werkzaamheden binnen het team uitvoert waar hij of zij goed in is, zorgt dit voor meer betrokkenheid, loyaliteit en een positieve werksfeer. Als werkgever weet je bovendien dat je het beste uit je medewerkers kunt halen. Er is minder ziekteverzuim en het verloop van het personeel neemt bovendien af.

Voor een deel heb je een goede samenwerking van het team in eigen handen. Je zorgt voor de juiste begeleiding van de werknemers zodat zij zich op de gewenste manier ontwikkelen. Aan de andere kant is de manier van leidinggeven ook van invloed op de manier waarop het team zich ontwikkelt. Hiervoor kies je voor het leiderschap waarbij je een open communicatie met elkaar hebt. De verantwoordelijkheden van iedereen zijn duidelijk. Als resultaten niet gehaald worden, spreek je de werknemers hierop aan en zoek je gezamenlijk naar oplossingen. Successen vier je met het team.

Zijn er interne of externe factoren die een negatieve invloed hebben op de teamontwikkeling, dan probeer je deze zo efficiënt mogelijk op te lossen. Ook hierbij is open communicatie belangrijk, zodat je werknemers weten dat ze serieus genomen worden. En begrip kunnen opbrengen als dingen niet direct opgelost kunnen worden. Dit schept tevens vertrouwen waardoor het team bereid blijft zich volledig in te zetten om de gestelde doelen te halen.

Bert Knot
Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.