BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl
Veel mensen ervaren op het werk een hoge werkdruk en daardoor vaak stress. Er zijn diverse oorzaken waardoor medewerkers een hoge werkdruk ervaren. Wat zijn deze oorzaken? En gelden ze voor iedereen?

In Nederland ervaart een derde van de werknemers een hoge werkdruk. Is dit erg? Dat hoeft niet erg te zijn. Wanneer de werkdruk tijdelijk hoger is, kan het er voor zorgen dat werknemers beter presteren. Houdt de hoge werkdruk echter langer aan, dan kan dit gevolgen hebben voor de gezondheid. Overspannenheid, burn-out en andere klachten kunnen het gevolg zijn.

Wat is werkdruk?

Werkdruk is wat anders dan het druk hebben op het werk. Zolang werknemers alles kunnen bolwerken hoeft dit geen problemen te geven. Veel mensen vinden het zelfs prettig om onder druk te werken. Werkdruk kan echter wel problemen geven wanneer de werkdruk hoger is dan de belastbaarheid van de werknemer. De werknemer krijgt het gevoel dat hij niet kan voldoen aan wat hem of haar gevraagd wordt.

Van werkdruk naar werkstress

Er ontstaat dan werkstress. Werkstress gaat niet alleen over de werkdruk die de werknemer ervaart. Het gaat ook over de persoonskenmerken van de werknemer. In eenzelfde situatie kan de ene werknemer goed functioneren, terwijl een andere werknemer, met een lagere belastbaarheid, zich gestrest voelt. Het ervaren van werkstress is dus per persoon verschillend en afhankelijk van persoonlijke kenmerken. Daarnaast zijn er een aantal algemene oorzaken te benoemen die voor een hoge werkdruk zorgen.

De belangrijkste oorzaken van werkdruk

 • Veel werk dat in een te korte tijd af moet. Een te grote lading werk en te weinig beschikbare tijd voor de werknemer om dit te doen. Daardoor is de werknemer geneigd om harder te werken, minder pauzes te nemen en over te werken.
 • Ad hoc werkzaamheden. Gedurende de dag komen er diverse werkzaamheden op het bordje van de werknemer. Deze werkzaamheden kunnen moeilijk gemanaged worden en zorgen ervoor dat de werknemer zich laat leiden door de waan van de dag.
 • Geen heldere kaders. Wanneer de kaders niet duidelijk zijn voor de werknemer, zorgt dit voor onduidelijkheid. De werknemer weet niet precies waaraan zijn werk moet voldoen en kan hierdoor gaan ‘zwemmen’.
 • Slechte band met leidinggevende. De samenwerking en communicatie tussen leidinggevende en werknemer is van groot belang. De leidinggevende is verantwoordelijk voor het takenpakket van de werknemer. Wanneer de werknemer een te hoge werkdruk ervaart, zal hij dit met zijn of haar leidinggevende bespreekbaar moeten maken. De werknemer zal zich veilig moeten voelen om dit te delen.
 • Veeleisende bedrijfscultuur. De bedrijfscultuur kan veel invloed hebben op de werknemer. Hoge verwachtingen richting de werknemer veroorzaakt een hoge druk en kan stress met zich meebrengen. Wanneer een bedrijfscultuur veeleisend is, kan het moeilijk zijn om je eigen grenzen te bewaken.
 • Hoge betrokkenheid van de werknemer. Wanneer de werknemer erg betrokken is bij de organisatie of haar klanten, zal hij altijd zijn best doen om zijn werk af te krijgen. Dit kan ten koste gaan van de eigen vitaliteit.
 • Hoge kwaliteitseisen. Wanneer de kwaliteitseisen richting het werk hoog zijn, kan het voor de werknemer moeilijk zijn om hieraan te voldoen. Daarnaast is het niet mogen maken van fouten vaak stressvol voor de werknemer.
 • Onvoldoende waardering. Waardering is één van de belangrijkste aspecten voor een werknemer om zich prettig te voelen in een werksituatie. Waardering zorgt voor zelfvertrouwen. Ervaart de werknemer onvoldoende waardering? Dan kan dit van invloed zijn op zijn zelfvertrouwen en werkplezier.
Bron werkdruk CBS: Psychosociale arbeidsbelasting per branche

Combinatie met persoonlijkheidskenmerken

Bovenstaande situaties kunnen dus een trigger zijn voor een hoge werkdruk. Het is echter de combinatie met de persoonlijkheidskenmerken die ervoor zorgt of iemand stress ervaart of niet. Hieronder vind je persoonlijkheidskenmerken die we veel zien bij werknemers die gevoelig zijn voor stress.

 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Loyaliteit
 • Hoge mate van betrokkenheid
 • Perfectionisme
 • Onzekerheid

Bezit een werknemer meerdere van deze persoonlijkheidskenmerken? Dan is het van groot belang dat hij of zij de eigen grenzen goed bewaakt. De werknemer zal daar ook goede begeleiding bij kunnen gebruiken.

Tips voor een gezonde werkomgeving

Als werkgever kun je invloed uitoefenen op het welzijn van je medewerkers. Dit begint bij het creëren van een gezonde werkomgeving waar werknemers optimaal kunnen functioneren en zich prettig voelen. Hieronder geven we een aantal tips voor het creëren van een gezonde werkomgeving.

 • Creëer een veilige en open cultuur. Werknemers moeten zich veilig voelen op hun werkplek. Een open sfeer waar de werknemer zich eerlijk kan uiten. Er kan openlijk gesproken worden over waar men tegenaan loopt en hoe het werk het beste gedaan kan worden.
 • Stel heldere doelen. Doelen geven de werknemer richting. Ze weten wat hun belangrijkste taken zijn en welke richting ze op gaan. Dit geeft duidelijkheid in de prioritering van werkzaamheden.
 • Geef werknemers eigen verantwoordelijkheid. Het hebben van eigen verantwoordelijkheid is één van de krachtigste instrumenten. Wanneer een medewerker eigen verantwoordelijkheid krijgt, zal hij meer geneigd zijn om kritisch naar zijn eigen werkzaamheden te kijken.
 • Stuur op vitaliteit. Dit is enorm belangrijk, toch zien we het vaak niet terug in de doelstellingen. Door te sturen op vitaliteit zorg je ervoor dat de werknemer ook gestimuleerd wordt om de rust te nemen die hij of zij nodig heeft om zo goed mogelijk te blijven
 • Zet talenten in van werknemers. Een functieprofiel is vaak een standaard profiel waar een medewerker aan dient te voldoen. Waarschijnlijk zal de medewerker niet van alles energie krijgen en er goed in zijn. Kijk als werkgever naar de talenten van je werknemers. Op deze manier zal de werknemer meer energie krijgen van zijn werk en zal hij of zij ook meer van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie.

Burn-out preventie

Meer weten over burn-out preventie? Lees hier dan hoe je dat kunt doen.

Wat kan Tailor You voor jou betekenen?

We kunnen dus stellen dat werkdruk niet persé hoeft te leiden naar stress bij de werknemer. Er zijn verschillende aspecten die ervoor zorgen dat een werknemer zich wel of niet prettig voelt. Een goede communicatie en samenwerking tussen werkgever en werknemer zorgen er voor dat de werknemer zo ontspannen en tevreden mogelijk zijn werk kan doen. 

Wil je meer weten over onze coaching trajecten en trainingen? Neem gerust contact met ons op, we lichten het graag aan je toe.

Bert Knot
Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.