BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Onze opdrachtgevers dagen ons voortdurend uit. Vandaar dat wij ons aanbod veelvuldig innoveren en vernieuwen. Onlangs hebben we twee nieuwe trainingen aan ons aanbod toegevoegd:

  • Praktische coachingsvaardigheden
  • De kunst van beïnvloeden

Praktische coachingsvaardigheden
Coaching is een verzamelbegrip voor allerlei verschillende vormen van individuele begeleiding. Zo rekenen we individuele gesprekken, werkplekobservaties met nabespreking en het geven en nabespreken van praktijkopdrachten tot coaching.

“Een voormalige topcoach uit het basketbal, Jan Janbroers, schreef in 1977 een boek over coaching. Het draagt de titel: ‘Coaching van topsportteams’. Hij gebruikte voor dat boek ook een aardige ondertitel, namelijk ‘Het ongelooflijke dilemma’. Die ondertitel zegt veel over coaching. Een coach staat namelijk steeds voor een dilemma: dien ik nu iets te doen?, wat dien ik dan te doen?, hoe dien ik dat te doen?, welk effect zal dat hebben?.. Het antwoord is niet makkelijk.
Je hebt namelijk met wisselende personen en wisselende situaties te maken. Met ander woorden: coaching is zeer mens- en situatiegevoelig. Effectieve coaching vereist dus nogal wat van de persoon en van de coach. Vooral goede communicatieve vaardigheden. Daar valt of staat het succes zelfs mee. Overigens, goede communicatieve vaardigheden alleen maken uiteraard nog geen goede coach. Hij dient namelijk ook in staat te zijn doelen te formuleren voor de medewerk(st)er en zijn/haar prestatie te kunnen observeren, te analyseren en te evalueren. Vervolgens kan de coach bijstellen door middel van het geven van feedback aan de medewerk(st)er.”

Pakken we de bovenstaande woorden bij elkaar, dan betekent dat, dat de coach kijk op mensen dient te hebben. Hij dient erachter te kunnen komen wat er in hen omgaat, wat er voor hen belangrijk is en hoe hij daaraan kan bijdragen.

Eén van de redenen die mogelijk de populariteit van coaching verklaart, is dat juist ook hoger management en bestuurders tegenwoordig meer bereid zijn om toe te geven dat zij professionele hulp nodig hebben om zichzelf verder te ontwikkelen. Zelfs topmanagers vertellen regelmatig met trots dat zij gecoacht worden en dat dit veel invloed heeft gehad op de wijze waarop zij nu de organisatie aansturen en met mensen omgaan. En wat geldt voor bestuurders en managers, geldt zeker ook voor de lagen onder dit segment. Coachen werkt!

In een praktische cursus bieden wij deelnemers inzicht in de facetten van het coachingsproces. We bieden een helder kader waarbinnen coaching op een verrassend efficiënte manier vorm kan krijgen. Deze training is vooral geschikt voor medewerk(st)ers die in hun dagelijkse werk een leidinggevende en/of aansturende functie hebben.
Klik hier voor meer informatie.

De kunst van beïnvloeden
Waarom klikt het soms wel en soms niet tussen mensen? Een verstoorde relatie tussen twee mensen kan een goede samenwerking blokkeren. Hierdoor worden persoonlijke en organisatiedoelen geschaad. Om onze doelen te bereiken, kunnen we dergelijke situaties effectief beïnvloeden.

Effectief beïnvloeden gaat over actie versus reactie en de invloed die je kunt uitoefenen op je relatie met de ander, zodat je deze relatie in de door jou gewenste richting stuurt.

De definitie van beïnvloeden is het uitoefenen van invloed op andermans handelen, gedrag, opvattingen of werk. Ook: bewerken, influenceren, manipuleren, mening opdringen en raken/treffen.

Winnen zonder verliezers. Niet alleen gelijk hebben, maar het ook krijgen. Een gewenst resultaat behalen, waar ook een ander winst uit kan halen. Helaas monden niet alle gesprekken hierin uit. Veelal nemen we daardoor genoegen met een compromis waar beide partijen mee kunnen leven. Als je op een bewuste manier kan overtuigen en effectief kunt beïnvloeden, kun je met behoud van de onderlinge relatie goede resultaten behalen. Hierdoor kan een langdurige relatie ontstaan, waar beide partijen van kunnen profiteren. Een mooie ‘win-win’ situatie dus.

Robert B. Cialdini heeft na jarenlang onderzoek, 6 basisprincipes  over het overtuigen & beïnvloeden ontwikkeld. Deze 6 basisprincipes kunnen je helpen om op een verantwoordelijke manier mensen te overtuigen en te beïnvloeden.
De 6 principes om anderen te overtuigen zijn veelal herkenbaar en misschien pas je ze onbewust al dagelijks toe. De combinatie van de 6 principes zorgen voor een sterke overtuiging en beïnvloeding. Door deze principes bewust toe te passen en deel uit te laten maken van de manier waarop je anderen overtuigt en beïnvloedt, kun je gemakkelijker anderen meekrijgen. Vooral bij het creëren van commitment en flexibiliteit, zullen deze basisprincipes effectief zijn.

Na afloop van deze training heeft de deelnemer kennis van de context van beïnvloeden, inzicht in de mogelijkheden die er zijn om op een efficiënte en effectieve wijze vorm en inhoud te geven aan het proces van beïnvloeden.

Deze training is bedoeld voor medewerk(st)ers in organisatie die in hun dagelijkse werk te maken hebben met contacten waarbij een beroep wordt gedaan op het uitoefenen van invloed op het resultaat van gesprekken en/of processen.
Klik hier voor meer informatie. 

Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.