BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Stimuleert de werkplek de betrokkenheid van werknemers op dit moment? Betrokkenheid van werknemers kan een krachtige factor zijn voor het bedrijfssucces. Betrokken werknemers zijn productiever, klantgerichter en genereren meer winst. Bovendien hebben werkgevers meer kans om ze langer voor het bedrijf te behouden.

Medewerkersbetrokkenheid is geen HRM-initiatief waar managers één keer per jaar aan worden herinnerd. Het is een belangrijke strategische verbintenis die de prestaties en voortdurende verbetering van werknemers het hele jaar door stimuleert.

Net zoals organisaties geen empowerment, motivatie of tevredenheid van werknemers kunnen creëren, is betrokkenheid een zaak van de werknemers die beslissingen nemen en keuzes maken over hoe betrokken zij op het werk willen zijn. Medewerkers maken zelf keuzes met betrekking tot hun betrokkenheid, motivatie en tevredenheid. Deze keuzes zijn niet aan de werkgever.

Wat wel de verantwoordelijkheid van de werkgever is, is het creëren van een cultuur en een omgeving die bevorderlijk is voor medewerkers. Hierdoor maakt het personeel automatisch de keuzes die goed zijn voor het bedrijf.

Belangrijke factoren voor een betrokken werkomgeving

Overweeg het volgende als je de medewerkers meer betrokken wilt krijgen bij hun werk:

 • De betrokkenheid van werknemers moet een bedrijfsstrategie zijn die zich richt op het vinden van betrokken werknemers en hen vervolgens betrokken houden gedurende de hele arbeidsrelatie.
 • Medewerkersbetrokkenheid moet gericht zijn op bedrijfsresultaten. Werknemers zijn het meest betrokken wanneer ze verantwoordelijk zijn en de resultaten van hun prestaties kunnen zien en meten.
 • Medewerkersbetrokkenheid ontstaat wanneer de doelstellingen van het bedrijf zijn afgestemd op de doelstellingen van de werknemer en het dagelijkse werk. De lijm die de strategische doelstellingen van de werknemer en het bedrijf samenhoudt, is frequente effectieve communicatie die de werknemer op het niveau en in de praktijk van zijn of haar werk bereikt en informeert.
 • Betrokken werknemers hebben de informatie die ze nodig hebben om precies te begrijpen wat ze op het werk doen. Elke dag betrokken zijn bij de bedrijfsdoelstellingen en prioriteiten van het bedrijf beïnvloedt hun gedrag. Deze doelen en metingen hebben betrekking op de afdeling Human Resources, maar elke afdeling zou een set van meetbare doelstellingen moeten hebben.
 • Medewerkersbetrokkenheid gedijt optimaal wanneer organisaties zich inzetten voor management- en leiderschapsontwikkeling in plannen die prestatiegericht zijn en wanneer ze een duidelijke

Waarom falen organisaties bij Employee Engagement?

Als medewerkersbetrokkenheid zo cruciaal is voor het succes van een organisatie, waarom streven zoveel organisaties dit dan zo ineffectief na? Het antwoord is dat het integreren van een bedrijfsstrategie zoals werknemersbetrokkenheid moeilijk is en dat veel werkgevers het daarom niet direct uitvoeren.

De meeste organisaties implementeren engagement als een programma dat bijkomstig is ten opzichte van het eigenlijke bedrijf. Maar door na te denken over werknemersbetrokkenheid als een geplande bedrijfsstrategie met verwachte en meetbare bedrijfsresultaten, wordt betrokkenheid mogelijk.

De cruciale rol van de manager

Met dit in het achterhoofd vereist de betrokkenheid van medewerkers als succesvolle bedrijfsstrategie effectieve managers die zich inzetten:

 • Het meten van de prestaties van medewerkers en het ter verantwoording roepen van medewerkers.
 • Het verstrekken van de communicatie die nodig is om de acties van elke werknemer af te stemmen op de algemene bedrijfsdoelstellingen van de organisatie.
 • Het nastreven van de ontwikkeling van de werknemer die nodig is om succes te garanderen.
 • Het maken van een verbintenis (in tijd, instrumenten, aandacht, versterking, opleiding enz.) om de werknemers op lange termijn betrokken te houden, omdat ze fundamenteel geloven dat geen enkele andere strategie zo veel succes zal opleveren voor het bedrijf of de werknemers.

 

Extra kritische factoren

De volgende factoren zijn ook van invloed op de bereidheid van medewerkers om betrokken te blijven en meer bij te dragen:

 • Een effectief erkennings- en beloningssysteem: Er zit waarde in een erkenningssysteem dat medewerkers laat weten dat ze echt meerwaarde leveren. Effectieve erkenning houdt altijd een mondelinge of schriftelijke erkenning in van de manager van de medewerker, naast een eventuele tastbare beloning.
 • Regelmatige terugkoppeling: Het nadeel van de standaard personeelsbeoordeling is dat het eenmalig is. Effectieve functioneringsfeedback vindt elke dag (of minimaal wekelijks) plaats tijdens de regelmatige interactie tussen de medewerker en zijn leidinggevende. Constructieve feedback richt zich op wat de medewerker goed doet en wat er verbeterd moet worden. Het is duidelijk en specifiek en versterkt de acties die de manager regelmatig uitgevoerd wil zien worden.
 • Gedeelde waarden en leidende principes: Betrokken medewerkers gedijen in een omgeving die hun diepste waarden en overtuigingen versterkt. Medewerkers zijn het meest succesvol in een organisatie waar hun persoonlijke waarden in overeenstemming zijn met de aangegeven waarden en leidende principes van de organisatie. Deze onderwerpen moeten worden verkend tijdens interviews.
 • Aangetoond respect, vertrouwen en emotionele intelligentie: directe leidinggevenden van medewerkers dienen aan te tonen dat zij persoonlijk geïnteresseerd zijn in en geven om hun medewerkers.
 • Positieve relaties met collega’s: betrokken medewerkers moeten niet alleen met aardige mensen werken, maar ook met collega’s die op dezelfde manier betrokken zijn. Medewerkers die blijk geven van integriteit, teamwerk, een passie voor kwaliteit en het ondersteunen van klanten, en gepassioneerd zijn over wat ze doen, zorgen voor ideale collega’s die de betrokkenheid van de medewerkers helpen bevorderen.

Betrokken medewerkers zijn een belangrijke motor voor het succes van het bedrijf. Toewijding aan deze eigenschappen van betrokkenheid voor de lange termijn zal een uitstekende impact hebben op het bedrijf en zijn werknemers. Wilt u meer informatie over dit onderwerp neem dan gerust contact met ons op.

Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.