BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Amplitie op de werkvloer richt zich op het versterken van positieve aspecten binnen een organisatie. Het gaat om het bevorderen van gezondheid, bevlogenheid, en het benutten van talenten van medewerkers.

Dit is cruciaal omdat het niet alleen ziekteverzuim voorkomt, maar ook de betrokkenheid en productiviteit verhoogt. Bij een bedrijf waar ik eerder werkte, introduceerden we amplitie door wekelijkse sessies te organiseren waarin medewerkers hun successen konden delen.

Dit had een merkbaar positieve invloed op de werksfeer en motivatie.

De focus op persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk maakt daarnaast dat medewerkers zich gewaardeerd voelen en meer toegewijd zijn aan hun werk. Door regelmatig ontwikkelingsgesprekken te voeren, konden we individuele sterke punten herkennen en stimuleren.

Dit leidde tot een hogere medewerkersbetrokkenheid en bevlogenheid, waardoor projecten sneller en met meer enthousiasme werden volbracht. Amplitie is dus essentieel voor het creëren van een positieve, stimulerende werkomgeving waarin iedereen de kans krijgt om te groeien en excelleren.

Verschillen tussen amplitie, preventie en curatie

In het HRM-veld is het essentieel om de verschillen tussen amplitie, preventie en curatie te begrijpen. Deze drie concepten spelen een cruciale rol in het welzijn van medewerkers. Hieronder volgt een duidelijke vergelijking in tabelvorm:

AspectAmplitiePreventieCuratie
DoelVersterken van welzijn en prestatiesVoorkomen van problemenHerstellen van problemen
FocusPositieve aspectenRisico’s minimaliserenZiekte of disfunctioneren
StrategieBevorderen van potentieelVermijden van risico’sBehandelen en herstellen
VoorbeeldBevlogenheid stimulerenStressmanagementRe-integratie na ziekte

Door deze verschillen te herkennen en te begrijpen, kunnen HRM managers beter strategieën ontwikkelen voor het bevorderen van een gezonde en productieve werkomgeving.

De pijlers van amplitie:

Gezondheid bevorderen en werkinrichting optimaliseren zijn essentieel voor amplitie op de werkvloer.

Bevlogenheid stimuleren en talentmanagement verbeteren dragen bij aan een positieve werkomgeving.

Gezondheid bevorderen

Om de gezondheid van werknemers te bevorderen, is het essentieel om een positieve en ondersteunende werkomgeving te creëren. Dit omvat het aanmoedigen van regelmatige lichaamsbeweging en het promoten van gezonde eetgewoonten.

Daarnaast zijn flexibele werktijden en de mogelijkheid om pauzes te nemen bevorderlijk voor fysieke en mentale gezondheid. In onze organisatie hebben we gemerkt dat het implementeren van ergonomische werkplekken en het aanbieden van workshops over stressmanagement en slaapverbetering aantoonbaar heeft bijgedragen aan het welzijn van onze medewerkers, resulterend in verhoogde productiviteit en algeheel welzijn.

Trefwoorden: Positieve werkomgeving, arbeidsethos, teamdynamiek, personeelsbeleid, vergroten van potentieel, werkplezier, werkstress.

Bevlogenheid stimuleren

Bevlogenheid op de werkvloer is cruciaal voor het welzijn van werknemers. Door positieve werkomgevingen te creëren en medewerkers actief te betrekken bij besluitvormingsprocessen, kan de bevlogenheid worden gestimuleerd.

Het erkennen en belonen van prestaties, evenals het bieden van kansen voor groei en ontwikkeling, spelen ook een essentiële rol in het versterken van de bevlogenheid van medewerkers.

Door regelmatig te luisteren naar de behoeften en suggesties van het personeel, kunnen organisaties proactief bijdragen aan het stimuleren van bevlogenheid onder hun werknemers.

Een effectieve manier om bevlogenheid te stimuleren, is door medewerkers te betrekken bij teambuildingactiviteiten en gezamenlijke doelstellingen. Hierdoor ontstaat een gevoel van gemeenschap en saamhorigheid binnen de organisatie, wat de bevlogenheid aantoonbaar ten goede komt.

Daarnaast is het belangrijk dat leidinggevenden dienen als rolmodellen door een open communicatieklimaat te bevorderen en ruimte te bieden voor autonomie en eigen initiatief van medewerkers.

Talentmanagement verbeteren

Talentmanagement verbeteren is essentieel voor het stimuleren van werknemersbetrokkenheid en bevlogenheid op de werkvloer. Door een groeifocus te hebben en medewerkers te ondersteunen bij hun ontwikkeling, kunnen ze hun vaardigheden verbeteren en zich beter aanpassen aan veranderende werkvereisten.

Door loopbaanontwikkeling, training en mentorprogramma’s aan te bieden, kun je de tevredenheid en het werkgeluk van werknemers vergroten, waardoor de algehele werkcultuur positief wordt beïnvloed.

Het is ook cruciaal om ervoor te zorgen dat medewerkers voldoende ondersteuning krijgen om met werkstress om te gaan, wat kan helpen bij het tegengaan van verzuim.

Als HR-manager is het van belang om een systeem op te zetten dat talentontwikkeling en groei binnen de organisatie bevordert, met aandacht voor individuele behoeften en doelen. Hierbij spelen elementen zoals mentorship, opleidingsmogelijkheden en feedback een cruciale rol.

Werkinrichting optimaliseren

Optimaliseer de werkomgeving door ergonomische aanpassingen te maken, zoals verstelbare stoelen en bureaus, en voldoende natuurlijk licht. Dit kan bijdragen aan het verminderen van fysieke klachten en het verhogen van de productiviteit.

Zorg ook voor een efficiënte indeling van de werkplekken om de workflow te verbeteren en de communicatie te bevorderen. Deze aanpassingen kunnen een positieve invloed hebben op de algehele gezondheid en welzijn van medewerkers, waardoor ze zich meer betrokken voelen bij hun werk.

Maak gebruik van flexibele werktijden of thuiswerkregelingen om een goede balans tussen werk en privéleven te bevorderen. Dit kan stress verminderen en medewerkers helpen om beter met werkdruk om te gaan.

Hoe werk je aan amplitie op de werkvloer?

Werk aan amplitie door het omgaan met stress en burn-out te ondersteunen. Ontwikkel persoonlijke groei en bevorder werkgeluk in de organisatie.

Omgaan met stress en burn-out

Omgaan met stress en burn-out is cruciaal voor een gezonde werkomgeving.

 1. Bied regelmatig trainingen en workshops aan over stressmanagement en het herkennen van burn-out symptomen.
 2. Zorg voor een open communicatiecultuur waar medewerkers zich veilig voelen om over stress en burn-out te praten.
 3. Moedig het nemen van pauzes aan, zodat medewerkers kunnen ontspannen en hun batterijen kunnen opladen.
 4. Stimuleer een gezonde werk privébalans door flexibele werktijden of thuiswerkopties aan te bieden.
 5. Richt ontspanningsruimtes in op kantoor waar medewerkers even kunnen ontsnappen aan de werkdruk.
 6. Geef het goede voorbeeld door zelf ook open te zijn over stress en burn-out, en hoe je hiermee omgaat.

Als HR-manager heb ik gemerkt dat het implementeren van deze maatregelen heeft geleid tot een afname van werkgerelateerde stress en burn-outs binnen onze organisatie.

Ontwikkelen van persoonlijke groei

 1. Identificeer de sterke punten van medewerkers en moedig hun ontwikkeling aan door middel van gerichte training en coaching.
 2. Bied mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en mentorprogramma’s om medewerkers te helpen groeien in hun rol.
 3. Implementeer regelmatige evaluaties en feedbacksessies om doelstellingen voor persoonlijke groei vast te stellen en bij te houden.
 4. Creëer een cultuur die open staat voor het delen van kennis, ervaringen en ideeën om persoonlijke groei te bevorderen.
 5. Faciliteer workshops en seminars die gericht zijn op vaardigheidsontwikkelingleiderschapstraining en andere activiteiten die de persoonlijke groei stimuleren.

Bevorderen van werkgeluk

Werk aan een positieve werkomgeving door regelmatig erkenning en waardering te tonen.

 1. Zorg voor open communicatie en betrek medewerkers bij besluitvorming om een gevoel van inclusie te bevorderen.
 2. Bied kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling door trainingen, mentorprogramma’s en loopbaantrajecten aan te bieden.
 3. Creëer een gezonde werk privébalans door flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden en verlofregelingen aan te moedigen.
 4. Organiseer teambuildingactiviteiten en evenementen om de teamspirit te versterken.
 5. Ondersteun het welzijn van medewerkers door bijvoorbeeld mindfulness-sessies, coaching of counseling aan te bieden.
 6. Streef naar een veilige, respectvolle en inclusieve werkomgeving door diversiteit te omarmen en discriminatie tegen te gaan.

Verversingsmogelijkheden op de werkplek, sportactiviteiten op kantoor of een gezonde bedrijfskantine kunnen ook bijdragen aan het bevorderen van werkgeluk.

Tegengaan van pesten op de werkvloer

Om pesten op de werkvloer tegen te gaan, is het belangrijk om een positieve en respectvolle werkcultuur te bevorderen. Dit kan worden bereikt door:

 1. Duidelijke communicatie over wat als pestgedrag wordt beschouwd en welke consequenties eraan verbonden zijn.
 2. Het bieden van training en workshops aan medewerkers en leidinggevenden om bewustwording te creëren en hen in staat te stellen pestgedrag te herkennen en aan te pakken.
 3. Het opzetten van vertrouwenspersonen of meldpunten waar medewerkers veilig problematische situaties kunnen melden en ondersteuning kunnen krijgen.
 4. Het aanmoedigen van samenwerking en teambuildingactiviteiten om positieve relaties tussen teamleden op te bouwen.
 5. Regelmatig evaluatie van de werkcultuur en het beleid om ervoor te zorgen dat het een veilige omgeving blijft voor alle medewerkers.

Amplitie vereist een actieve benadering om het tegengaan van pesten op de werkvloer effectief aan te pakken.

De voordelen van amplitie en hoe je het kunt aanpakken

Amplitie heeft veel voordelen, waaronder het verhogen van de bevlogenheid bij medewerkers, het verminderen van verzuim en het bevorderen van een positieve werkcultuur. Door amplitie actief aan te pakken, kunnen werkgevers ook talent behouden en aantrekken, waardoor de algehele productiviteit toeneemt.

Medewerkers worden gestimuleerd om gezonder te leven door middel van persoonlijke doelen en beloningen, wat leidt tot bevlogenheid en minder verzuim.

Het actief aanpakken van amplitie met goede begeleiding helpt organisaties radicaal anders te denken over gezondheid op de werkvloer. Door het volgen van een gericht trainingsprogramma kunnen medewerkers op een positieve manier betrokken raken bij hun eigen gezondheid en welzijn, wat leidt tot verbeterde resultaten voor zowel henzelf als de organisatie.

Heb je vragen welk programma het beste voor je organisatie past, neem dan gerust contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Wat is amplitie op de werkvloer?

Amplitie op de werkvloer gaat over het verbeteren van welzijn en prestaties van medewerkers door positieve aspecten te versterken.

Hoe kan amplitie helpen bij verzuimpreventie?

Door te focussen op wat goed gaat en dit uit te bouwen, kan amplitie helpen om verzuim te voorkomen doordat medewerkers zich beter en meer betrokken voelen.

Wat betekent radicaal omdenken in de context van amplitie?

Radicaal omdenken betekent dat je helemaal anders gaat denken over werk en welzijn. Je kijkt naar mogelijkheden in plaats van problemen.

Hoe pas je amplitie toe in je bedrijf?

Begin met het luisteren naar je medewerkers en gebruik hun input om de werkomgeving te verbeteren. Zorg voor een open taalgebruik waarin iedereen zich uitgenodigd voelt om bij te dragen aan positieve veranderingen.

Bert Knot
Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.