BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Wat is Stressmanagement?

Stressmanagement wordt in het bedrijfsleven steeds meer toegepast.

Wat is stressmanagement?

Stressmanagement wordt in het bedrijfsleven steeds meer toegepast. Vooral de lerende organisaties begrijpen dat stressmanagement een positieve invloed heeft op het ziekteverzuim en de werkomgeving van de werknemers. Stressmanagement is het doelmatig aanpakken van negatieve stress en de veroorzakers van stress. Aan de hand van een actieplan leert men binnen de organisatie om te gaan met spanning en stress.

De pijler van stressmanagement: erkenning en waardering

Een van de meest voorkomende oorzaken van stress is een te hoge werkdruk. Door onduidelijkheid of knelpunten wordt het arbeidsproces bemoeilijkt of verstoord. Werkdruk ontstaat bijvoorbeeld wanneer je niet voldoende tijd krijgt om een opdracht af te ronden, bij conflicten, wanneer er te hoge kwaliteitseisen worden gesteld of wanneer verantwoordelijkheden te zwaar zijn.
Vaak wordt werkdruk door leidinggevenden, maar ook door collega’s, onderschat. Dit levert alleen maar nog meer werkstress en frustraties op.
Stressmanagement is juist gebaseerd op begrip, respect en erkenning van de werkgever en zijn prestaties. Een luisterend oor, meedenken en samen zorgen voor een oplossing zorgen ervoor dat de spanning afneemt en de werknemer zich weer op waarde geschat voelt.

Voor wie is stressmanagement bedoeld?

In grotere bedrijven krijgen vaak de leidinggevenden een training stressmanagement. Bij kleinere ondernemingen wordt er vaker op individuele basis een training gevolgd. Coaching wordt vooral aangeboden aan medewerkers met structurele stressproblemen.

Steeds vaker wordt op eigen initiatief een stressmanagement training gevolgd. Wordt bijvoorbeeld stress veroorzaakt door problemen buiten de werksituatie, dan biedt een individuele training of coaching meer privacy. Ook een bepaalde vorm van gêne kan ervoor zorgen dat iemand kiest voor individuele training. Omdat stress zich niet beperkt tot één aspect en zich vaak uitbreid naar onze persoonlijke omgeving of onze financiële draagkracht, kan men zich belemmerd voelen om vrij te kunnen praten in een groep.

Welke vorm van training ook de voorkeur heeft: stressmanagement is een uitstekend middel om stress te verminderen of, beter nog, te voorkomen.

Ontspanningsoefeningen bij stress

Ontspanningsoefeningen bij stress

Ontspanningsoefeningen stress; Help, ik heb stress! Bijna iedereen heeft weleens last van stress. Hoog in je energie, minder goed slapen, last van zweten en bijvoorbeeld spierspanning. Allemaal stress symptomen waar je last van kunt hebben. Het is belangrijk dat het...

Heeft u een vraag aan ons?