BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Tevreden medewerkers: de kunst van het motiveren

Gemotiveerd personeel is de drijfveer binnen een organisatie. Zonder medewerkers die met plezier hun werkzaamheden uitvoeren, kan een bedrijf niet groeien. Tot slot zijn jouw mensen de succesfactor van het bedrijf. Is het moeilijk om mensen te motiveren? Niet voor iedereen. Sommige leidinggevenden kennen de factoren die hun eigen gedrevenheid en enthousiasme bepalen en dragen deze van nature over. De meerderheid echter staat niet altijd stil bij de essentie van gemotiveerd personeel: zij zijn zich niet genoeg bewust van het motivatiepatroon van medewerkers. Misschien zelfs herkennen ze zaken die er voor anderen toe doen niet of kunnen ze zich er zelf niet in vinden. Laten we eens kijken wat mensen motiveert, hoe je dit kunt stimuleren en waarom.

Wat zit er achter de motivatie van medewerkers?

De wil om goed te presteren zit vaak niet in de taken of in de functie van medewerkers. Er spelen vaak andere zaken een rol:
 • Betekenis hebben binnen het team/de organisatie
 • Waardering voor je werk
 • Deskundigheid
 • Macht
 • Autonomie, ruimte om zelf beslissingen te nemen
 • Je verbonden voelen met je collega’s
 • Zekerheid
 • Status
 • Materiële/financiële beloning.

Deze zaken gelden voor al het personeel binnen een bedrijf, ongeacht de functie. De mate van belangrijkheid kan wel verschillen. Een kantinemedewerkster kan bijvoorbeeld vooral gemotiveerd worden door waardering en zekerheid, terwijl de leidinggevende gedreven kan zijn door zijn status of deskundigheid.

De juiste medewerker op de juiste plaats

Medewerkers kunnen alleen hun doelstelling halen als ze de competenties bezitten die nodig zijn om hun werkzaamheden adequaat uit te voeren. Een verkoopmedewerker die moeite heeft met het voeren van telefonische gesprekken zal uiteindelijk geen voldoening vinden in zijn taken. Hier speelt de leidinggevende een belangrijke rol. Hij kan de medewerker motiveren door hem op een positieve en open manier te begeleiden bij het voeren van telefoongesprekken of bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de medewerker een training telefonische verkoop gaat volgen. Het resultaat van de voorstellen van deze meedenkende leidinggevende is een medewerker die meer vertrouwen in zichzelf krijgt (hij wordt gewaardeerd) en zichzelf mag ontplooien (deskundigheid).

Niet alleen de competenties op het vlak van de taken moeten aansluiten, ook de persoonlijke kenmerken van een medewerker moeten passen bij zijn functie. Iemand die graag problemen oplost, zal zich belemmerd voelen in een omgeving waar hij over beperkte bevoegdheden beschikt. Ook een introverte medewerker achter een ontvangstbalie bijvoorbeeld is geen goede match. Daarnaast zijn er medewerkers die niet ambitieus zijn, gewoon hun werk willen doen en daar tevreden mee zijn. Deze groep mensen maak je niet blij met een promotie waarbij de prestatiedruk hoger is. Hun motivatie zit hem vooral in zekerheid en betekenis hebben binnen hun team.

Waardoor ontstaat demotivatie?

Ontevreden werknemers zijn vaak negatief over hun werk, hun collega’s en het bedrijf. Gefrustreerde mensen presteren minder en hebben vaker conflicten met hun co-workers en leidinggevende. Demotivatie kan ontstaan door:

 • Eentonig werk
 • Het missen van positieve feedback (erkenning)
 • Gebrek aan vaardigheden
 • Geen duidelijk doel voor ogen
 • Afhankelijk zijn van anderen
 • Slechte relatie met collega’s of leidinggevende
 • Geen duidelijke taakomschrijving
 • Slechte arbeidsomstandigheden
 • Langdurig te hoge werkdruk
 • Slechte beloning
 • Pesten of ongelijke verhoudingen
 • Privéproblemen.

Niet altijd wordt direct duidelijk wat de demotivatie veroorzaakt. Wel is demotivatie te herkennen in gedrag:

 • Klagen en roddelen
 • Te laat komen
 • Niet nakomen van afspraken
 • Steeds meer fouten maken
 • Onverschilligheid
 • Ziekteverzuim
 • Saboteren van processen
 • Achterhouden van informatie
 • Openlijk het nut of de zin van zaken in twijfel trekken
 • Dreigen met solliciteren bij een ander bedrijf.

Van demotivatie naar stimulans

Het belangrijkste is te achterhalen waarom een medewerker gedemotiveerd is. Dat kan een lastige opgave zijn: sommige medewerkers hebben het hart niet op de tong, maar er kan ook een gevoel van schuld of schaamte meespelen. Zo kan het voor de medewerker lastig zijn om over pestgedrag of ongewenste intimiteiten te praten. Niet zelden spelen er ook persoonlijke omstandigheden een rol. Relatieproblemen, een verslaving of financiële moeilijkheden hebben over het algemeen grote invloed op het functioneren van mensen.

Op het zakelijke vlak ontstaat demotivatie vaak als de verwachtingen niet op één lijn liggen: het evenwicht tussen wat het bedrijf en de medewerker elkaar te bieden hebben, is verstoord.
Door gericht gesprekken te voeren kan duidelijk worden wat de medewerker nodig heeft om zijn plezier in het werk weer terug te krijgen.

Functioneringsgesprekken zijn bedoeld om hiaten in de functieomschrijving te voorkomen en te kijken naar het toekomstperspectief van de medewerker binnen de organisatie. Deze gesprekken vinden in de regel 1 tot 2 keer per jaar plaats.

Loopbaangesprekken gaan expliciet over het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) van een medewerker. De frequentie per bedrijf verschilt. Is demotivatie ontstaan door belemmeringen in de ontwikkeling van een medewerker, dan is zo’n gesprek bijzonder effectief.

1-op-1 Gesprekken vinden plaats op verzoek van de leidinggevende óf de werknemer. Doel van deze gesprekken zijn legio, maar in het geval van demotivatie is probleemverheldering de intentie.
Samen nadenken over een oplossing vormt vaak al een deel van de oplossing zelf. Voorwaarde voor een geslaagd 1-op-1 gesprek is openheid, respect en eerlijkheid.

De kracht van motivatie: 7 tips

Wat mensen motiveert is voor iedereen verschillend. Alhoewel er overeenkomsten zijn die we al eerder in dit artikel bespraken, heeft elke medewerker specifieke behoeften. Daarnaast is erkenning en waardering een belangrijk aspect. Ook ontwikkelingsmogelijkheden, groei en opleidingen scoren hoog op de waarderingslijsten.

We zetten kort wat tips voor je op een rij, die werksfeer en motivatie bevorderen en in stand houden.

Wees open in je communicatie. Stel je medewerkers goed en tijdig op de hoogte van beslissingen en nieuwe ontwikkelingen. Geef ze het gevoel dat ze onderdeel zijn van het bedrijf en geen buitenstaander.

Betrek je medewerkers indien mogelijk bij beslissingen. Hierdoor verhoog je de betrokkenheid en zal men zich meer inspannen om doelen te bereiken.

Zorg dat doelen haalbaar zijn. Te hoge doelen zorgen voor te hoge werkdruk, fouten en irritaties. Maak een doel overzichtelijk en realistisch.

Durf vertrouwen te hebben. Medewerkers vinden graag hun eigen weg in de uit te voeren taken en stellen hun zelfstandigheid op prijs. Geef ze deze kans en evalueer tussentijds om tijdig bij te sturen.

Zorg voor de juiste middelen. Achterhaalde software, kapot of ontbrekend gereedschap of een krappe werkplek zorgen vaak voor frustratie. Geef de medewerker goed materiaal en laat hem voelen dat hij een volwaardig onderdeel is van de organisatie.

Geef regelmatig een complimentje. Werkgeluk wordt vooral bepaald door erkenning en waardering. Met een schouderklopje laat je zien dat je de werknemer respecteert.

Vier behaalde successen. Geef eens een extraatje in de vorm van een bonus of een uitje om succesvol gerealiseerde doelen te vieren. Laat een medewerker eens wat vroeger naar huis gaan als hij hard heeft gewerkt aan een deadline of schenk een borrel na een topweek.

Tailor You trainingen effectiviteit

Gedreven, gemotiveerd personeel heeft grote invloed op de effectiviteit van het bedrijfsproces. De trainingen van Tailor You zorgen ervoor dat de neuzen weer dezelfde kant op staan. En dat is goed voor de motivatie!
Wil je meer weten over ons gevarieerd aanbod aan maatwerk trainingen? Heb je een coach nodig om persoonlijke vaardigheden van een of meerdere medewerkers aan te scherpen? Neem gerust contact met ons op.

Bert Knot
Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.