BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Wat is introvert of introversie

Introversie is een persoon die zichzelf als introvert beschouwt. Het woord wordt vaak gebruikt in de context van werk, school en sociale interacties. Als je introvert bent kan het lastig zijn om op te vallen tijdens bijvoorbeeld een presentatie of vergadering. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Wat is introvert of introversie

Verschil tussen introvert en extravert

Kijk je naar persoonlijkheid van introverten en extraverten dan zijn er duidelijke verschillen zichtbaar. Er is een verschil tussen de manier waarop ze communiceren en ideeën ontwikkelen.

Besluiten worden op een andere manier genomen, maar ook het omgaan en verwerken van prikkels is verschillend. Omdat mensen vaak de verschillen niet herkennen of erkennen en we leven in een wereld waar extravert soms de standaard lijkt, worden introverten vaak ervaren als niet deskundig, traag of niet assertief.

In een omgeving waar extravert de norm is, kan introversie als last worden ervaren. Introverten personen krijgen kritiek op hun manier van handelen waardoor ze zich geforceerd proberen aan te passen aan de verwachtingen van hun omgeving. Tegen hun natuur in proberen ze extravert gedrag te laten zien zoals ook snelle besluiten nemen, ad rem reageren en meer op de voorgrond te treden. Dit kost niet alleen heel veel energie, maar het gaat ook ten koste van de natuurlijke voordelen waarover introverten beschikken en waar iedere groep, team of organisatie ook baat bij heeft.

Soms zal verlegenheid worden verward met introversie. Dit zijn echter 2 verschillende karaktereigenschappen. Introvert is een persoonlijkheidskenmerk terwijl verlegenheid valt onder de noemer sociale angst. Door positieve ervaringen kan verlegenheid verdwijnen. Introversie verdwijnt niet, hoewel veel introverten wel leren hoe ze hun manier van denken het beste kunnen inzetten.

Voordelen van introvert boven extravert

Blijf jij liever wat meer op de achtergrond, vooral in grote groepen of in een extravert team? Krijg je een ongemakkelijk gevoel als je het woord moet nemen tijdens een overlegmoment? Krijg je regelmatig te horen dat jezelf profileren heel belangrijk is? Ben je van nature rustig en bedachtzaam, maar beschik je over veel kennis over je vakgebied? Waarschijnlijk past de term introversie op jou. Een organisatie die hier open voor staat zal veel kenmerken ontdekken die ze heel goed kunnen gebruiken.

* Voorkeur voor persoonlijke gesprekken.
Een extravert persoon houdt vaak van small talk, ze praten om het praten. Een introvert type gaat liever inhoudelijk de diepte in en hebben hierdoor de voorkeur voor 1-op-1 gesprekken. Een introvert persoon kan zeker een lang en goed gesprek voeren, maar dan wel op de inhoud.

* Schriftelijk uitdrukken.
Een introvert persoon is vaak in staat om zich heel goed schriftelijk uit te drukken. Ze zijn in staat om rustig over de inhoud na te denken en nemen meer de tijd om informatie te beoordelen en verwerken. Dit geeft een afgewogen en kwalitatief goed resultaat.

* Introverten bereiden zich uitstekend voor.
Het zal opvallen dat een introvert persoon zich vaak beter voorbereid op een bespreking dan een extravert persoon, zeker als ze in het onderwerp zijn geïnteresseerd. Hun inbreng is doordacht en onderbouwd en minder ad hoc dan bij een extravert persoon. Gesprekspartners kunnen een goede voorbereiding vaak waarderen. Een introvert persoon straalt betrouwbaarheid en kennis uit, waardoor hun inbreng heel belangrijk is voor het eindresultaat.

* Introvert is ook goed luisteren.
Een introvert persoon krijgt vaker dan een extravert persoon te horen dat hij goed kan luisteren. Een introvert persoon heeft minder de neiging om door een ander heen te praten, wat door de ander vaak als aangenaam zal worden ervaren.

* Een introvert is gefocust.
Een introvert kan helemaal opgaan in zijn werk. Hij bekijkt de zaken van alle kanten en wil een vraag goed doorgronden voordat hij het deelt met anderen. Hierdoor zal de kwaliteit van het werk hoog zijn. Het is belangrijk dat een introvert persoon ook de ruimte krijgt om de diepte in te gaan en tussendoor niet te veel afleiding krijgt van andere zaken. Een goede organisatie herkent de voordelen van een introvert persoon en zal hier gericht zijn werk op aanpassen.

* Een introvert denkt na voordat hij wat zegt.
Een introvert zal nooit direct zeggen wat bij hem opkomt, hij denkt eerst na over de inhoud en neemt dan pas het woord. Omdat er sprake is van een afgeronde gedachte heeft een introvert geen moeite om het woord te nemen en is de inhoud vaak betekenisvol. Een introvert vindt het wel lastig om onverwachts het woord te moeten nemen, bijvoorbeeld bij een spontane vraag in een vergadering. Een onverwachte vraag geeft spanning omdat de introvert geen tijd heeft om zijn antwoord goed te overdenken en te formuleren.

Valkuilen voor introverten

Naast bovenstaande pluspunten zijn er ook valkuilen voor introverten. Zowel een introvert persoon als zijn omgeving moeten bewust zijn van deze valkuilen. Zo ontstaat wederzijds begrip en zal een introvert persoon het beste functioneren in een veilige omgeving.

* Sociale events zijn een uitputtingsslag.
Een introvert persoon heeft op zichzelf geen hekel aan gezelligheid, maar het kost wel meer energie dan bij een extravert persoon. Om alle prikkels van een event te verwerken zal een introvert persoon een langere hersteltijd nodig hebben.

* Een introvert persoon heeft extra tijd nodig na een drukke dag.
Omdat prikkels en informatieverwerking op een diep niveau zal plaatsvinden, duur het langer voordat dit is voltooid. Een extravert persoon verwerkt informatie oppervlakkiger, waardoor ze meer informatie en prikkels aankunnen. Verwerken gaat het beste door vrije tijd voor jezelf te nemen. Dit is niet overdreven, maar zorgt ervoor dat een introvert persoon weer grip krijgt op zijn eigen functioneren.

* Een introvert persoon ontwijkt bij voorkeur conflicten.
Hierdoor is hij voorzichtiger in zijn taalgebruik en gebruikt meer neutrale en algemene woorden zoals ‘misschien, dat zou mogelijk zijn of wellicht’. Een extravert persoon gebruikt in dezelfde situatie meer stellige woorden en heeft geen moeite met kritische opmerkingen. Een introvert persoon ervaart dit als onprettig en zal hierdoor sneller afhaken.

* Een introvert kan vaak prima alleen zijn en vindt het fijn om zelf wat te mijmeren of een idee te overdenken.
Hij voelt niet de noodzaak om er altijd op uit te gaan. Omdat actief en sociaal vaak de norm zijn, kan een introvert persoon zich soms onterecht schuldig of ‘anders’ voelen.

* Een introvert persoon gaat graag om met mensen die begrijpen dat ze niet altijd aanwezig zijn bij een sociale activiteit.
Ze vinden een feest op zijn tijd best wel leuk, maar graag wel gedoseerd en zeker niet wekelijks of zich verplicht voelen. Een goede vriend van een introvert persoon begrijpt de keuze om ook thuis te kunnen blijven.

Introvert en succes ervaren

Introverten worden vaak aangesproken op hun presentatie. Ze profileren zich te weinig en het is belangrijk om hun zichtbaarheid te verhogen.

Soms krijgen ze het advies om een assertiviteitstraining te volgen omdat ze het lastig vinden hun eigen grenzen aan te geven. Misschien zal een introvert persoon dit wel willen proberen, maar hoe doe je dat zonder over de eigen grenzen te gaan.

Bewust worden van de eigen kwaliteiten is een belangrijke stap. Dit is een voorsprong die een introvert persoon van nature heeft. Door meer nadruk te leggen op de eigen kwaliteiten profileert een introvert zichzelf tijdens een overleg of vergadering, zonder dat dit extra druk geeft.

Het is ook niet nodig om je meer extravert voor te doen dan je in werkelijk bent. Door te vertrouwen op je eigen, unieke kwaliteiten en manier van werken zal de inbreng ook bij anderen gaan opvallen.

10 Tips voor efficiënt vergaderen

10 Tips voor efficiënt vergaderen

In ons advieswerk komen we vaak teams tegen die klagen over vruchteloze, langdurige en inefficiënte vergaderingen. Het is niet ongewoon dat dit "coördinatievergaderingen" of "teamvergaderingen" tussen managers zijn. Ons wordt vaak gevraagd wat er kan worden gedaan om...

Heeft u een vraag aan ons?