BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

11 tips om teamspirit te verbeteren

Een goede teamspirit is onmisbaar wanneer je doelstellingen wilt behalen. Met deze 11 tips zorg je voor een betere teamspirit in je bedrijf.

Teamspirit verbeteren bij je medewerkers

Wat is teamspirit

Het woord teamspirit of teamgeest is een woord met een positieve lading. Dit positieve gevoel kan ontstaan als een groep mensen samenwerken om een doel te behalen. Bij een positieve teamspirit voelt iedere deelnemer zich betrokken en ziet zichzelf als een onderdeel van het team. Er is besef en vertrouwen dat mensen die goed samenwerken meer bereiken dan een individu.

Teamgeest betekend niet dat ieder persoon in een team hetzelfde werk doet of kan uitvoeren. Het betekent niet dat er binnen het team geen sprake kan zijn van gezonde concurrentie. Door persoonlijk goed te presteren, zonder uit te zijn op individueel succes, trek je het algemene niveau van het team omhoog. Hierdoor kan een team nog beter presteren dan ze vooraf dachten. Het resultaat is zichtbaar in betere productiecijfers en een lager ziekteverzuim.

Hoe stimuleer je de teamgeest

teamgeest verbeteren

Een nieuw gevormd team zal in eerste instantie veel tijd moeten steken in het leren van elkaar en elkaars kwaliteiten. De term teambuilding zal hierbij vaak vallen, wat niet dezelfde lading heeft als teamspirit. Vooral bij bestaande teams is aandacht voor de teamgeest belangrijk voor een langdurige en succesvolle samenwerking. Hiervoor zijn verschillende technieken geschikt die prima naast elkaar kunnen worden ingezet.

1. Waardering

Mensen werken met meer motivatie als ze voelen dat hun werk wordt gewaardeerd. Erkenning van prestaties en het krijgen van complimenten stimuleren een individuele medewerker, maar ook een team als het in zijn geheel waardering ontvangt. Bovendien is het geven van waardering snel gedaan en kost het een bedrijf helemaal niets, waardoor een leidinggevende dit bewust kan toepassen.

2. Persoonlijk contact

Hou aandacht voor persoonlijk contact met een medewerker. Ga in gesprek over het bedrijf, de doelstellingen, plannen en ontwikkelingen en koppel dit aan vertrouwen in de medewerker om dit samen met het team te realiseren. Schenk ook aandacht aan de persoonlijke situatie van een medewerker, wees attent bij familiegebeurtenissen, verjaardagen of jubilea. In alle gevallen zal de medewerker meer waardering voelen, wat een positief effect heeft op het team als geheel.

3. Geef de teamleden vertrouwen

vertrouwen geven

Als medewerkers vertrouwen ervaren, zullen ze (doel)gerichter hun werk vervullen. Vraag medewerkers niet alleen om hun mening, maar probeer dit ook in daden of doelstellingen om te zetten. Stimuleer medewerkers om deel te nemen aan speciale projecten of werkgroepen. Stimuleer eigen initiatief en zorg ervoor dat ideeën ook binnen een team besproken worden.

4. Investeer in langdurige arbeidsrelaties

Hoewel ieder team op zijn tijd vers bloed kan gebruiken, functioneren teams die lang bij elkaar blijven vaak beter. Teamleden zijn op elkaar ingespeeld en maken gebruik van elkaars sterke kanten. Een team blijft vaak lang bij elkaar omdat het werk uitdagend blijft en teamleden tevreden zijn over de manier van werken. Stimuleer medewerkers tot het volgen van bijscholing of cursussen, waardoor ze zich extra gewaardeerd voelen en gelijktijdig beter gekwalificeerd hun taken kunnen uitvoeren.

5. Denk aan werkplezier

Mensen die plezier in hun werk hebben zijn beter gemotiveerd en meer tevreden over hun werk en prestaties. Stimuleer daarom het werkplezier door ze bijvoorbeeld te verrassen met een traktatie, cadeau of gezamenlijke activiteit. Soms heeft een medewerker behoefte aan een vrije dag, ook al is dit op korte termijn en komt het niet goed uit, bijvoorbeeld door onverwachte familieomstandigheden. Probeer de vraag flexibel te honoreren, waardoor de sfeer goed blijft. Denk na over de mogelijkheden om teamleden structureel een aantal uren per week thuis te laten verrichten, waardoor de medewerker minder in de file hoeft te staan en bovendien minder geld kwijt is aan brandstof.

6. Vier successen

succes vieren met je team

Sta als team stil bij behaalde resultaten. Succes is niet vanzelfsprekend en door hier als team bij stil te staan ervaren de medewerkers het belang van samenwerking. Succes is het gevolg van veel mensen die allemaal een aandeel hebben aan dit succes. Vaak staan we hier niet bij stil, waardoor er een kans verloren gaat om het team te complimenteren.

7. Iedereen is belangrijk

Iedereen binnen een organisatie of team heeft een bijdrage aan het succes van het team. Niet iedere medewerker heeft een even groot aandeel, of zit een positie waar beslissingen worden genomen, maar dat betekent niet dat ze minder aandacht verdienen. Neem als voorbeeld een team binnen de gezondheidszorg waarbij alle verpleegkundigen samen een uitje organiseren. Denk er dan ook aan om de ondersteunende diensten zoals medewerkers in de huishouding of administratieve ondersteuning, maar ook aan externe specialisten waarmee het team veel samenwerkt. Dit versterkt het ‘wij’ gevoel en direct de algemene teamgeest.

8. Beloon teamprestaties

beloon teamprestaties bedrijf
Complimenten geven is een belangrijk onderdeel om een team en teamleden te motiveren. Waardering voelen motiveert ieder mens. Reserveer ook een gedeelte van het budget voor materiële en immateriële beloningen. Kan een team een bonus krijgen als een doel is behaal, of is er budget voor een goede feestavond.

9. Gebruik ieders specifieke kwaliteiten

Een team is een verzameling mensen met een gezamenlijk doel, maar een goed team is een team waarbij de persoonlijke kwaliteiten gericht worden ingezet om dat doel te bereiken. Hierdoor zal het doel sneller en beter worden behaald, terwijl teamleden werkzaamheden verrichten waar ze goed in zijn in plaats van werk doen wat nu eenmaal gedaan moet worden. Dit verreist een actieve rol van een leidinggevende, die door een goede taakverdeling veel voordelen kan verwachten.

10. Leer elkaar en elkaars werk

Soms weten we niet precies wat een collega doet. Werkplekken verschillen en de verschillende werkzaamheden zijn niet directe van belang voor het eigen werk. Sommige collega’s zijn alleen bekend via de mail of telefoon, maar wie is de persoon die je mailt of belt. Dit is eenvoudig door opeens een halve dag met een collega mee te lopen. Ervaar zijn werkzaamheden, praat erover en krijg zo wederzijds meer inzicht over elkaars functie binnen een team. Hierna zal een mailtje in het vervolg altijd een positievere lading krijgen.

11. Bespreek problemen met elkaar

Ondanks alles blijft teamwerk ook mensenwerk en waar mensen werken ontstaan ook problemen of conflicten. Wees hier bewust van en besteed veel aandacht aan een veilige werkomgeving waarbinnen het geven van feedback op een veilige manier kan plaatsvinden. Het gaat erom dat collega’s van elkaar kunnen leren. Is er sprake van een angstcultuur, dan blijven problemen sudderen, wat direct een negatief effect heeft op het complete team.

10 Tips voor efficiënt vergaderen

10 Tips voor efficiënt vergaderen

In ons advieswerk komen we vaak teams tegen die klagen over vruchteloze, langdurige en inefficiënte vergaderingen. Het is niet ongewoon dat dit "coördinatievergaderingen" of "teamvergaderingen" tussen managers zijn. Ons wordt vaak gevraagd wat er kan worden gedaan om...

Heeft u een vraag aan ons?