BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

10 tips om werkplezier te vergroten

Omdat het belangrijk is om je werk met plezier uit te voeren beschrijven we hier een aantal handige tips om het werkplezier te vergroten.

Tips om werkplezier te vergroten.

Eigenschappen voor veel werkplezier

Werkplezier staat in verband met verschillende eigenschappen. Zowel de medewerker, de organisatie als wettelijke kaders beïnvloeden het werkplezier. De medewerker zal meer werkplezier ervaren als hij beschikt over vakkennis, vaardigheden en een bijbehorende attitude.

Een flexibele medewerker die meer taken kan uitvoeren dan alleen zijn eigen taken ervaart meer werkplezier. Een grote intrinsieke motivatie om het werk te willen doen en een goede gezondheid van de medewerker spelen ook een grote rol. Hierbij gaat het niet alleen om lichamelijke gezondheid, maar ook om de sociale en mentale gezondheid.

Een organisatie heeft invloed op het werkplezier omdat het de omgeving is waar de werknemer zijn werk moet uitvoeren. De medewerker moet over de middelen beschikken om zijn werk goed te kunnen uitvoeren in een omgeving die het werk stimuleert. De organisatie bepaald vaak de taakinhoud van het werk. De bedrijfscultuur, hoe gaan we met elkaar om, en de manier van leiding geven heeft invloed op het werkplezier. Krijgt een medewerker waardering voor zijn werk en een bepaalde mate van vrijheid om het werk naar eigen inzicht uit te voeren dan heeft dit op zichzelf al een positieve invloed op het werkplezier.

Tenslotte heeft de werknemer te maken met wettelijke regels en kwaliteitsafspraken. Deze regels staan vast, maar hebben wel invloed op het werkplezier. Afspraken uit de CAO en hieruit voortvloeiende arbeidsvoorwaarden geven kaders aan waarbinnen het werk zal worden uitgevoerd. Net zoals organisaties veranderen wettelijke regels voortdurend. Werkplezier is dan ook geen statisch gegeven, maar een proces dat steeds in beweging zal zijn.

Voordelen van werkplezier.

Werkplezier geeft veel voordelen voor de medewerker en organisatie.
* Het vergroot het geluksgevoel en motivatie in het werk.
* De medewerker zal productiever zijn.
* De medewerker ervaart minder werkdruk.
* Werkplezier zorgt voor lager ziekteverzuim en uitval door burn-out.
* Een organisatie waar veel medewerkers werkplezier ervaren zal beter functioneren.

Werkplezier en kernkwaliteiten

Iedereen heeft unieke kernkwaliteiten. Waar is een persoon goed in, waar haalt hij plezier uit. Hieraan gekoppeld zijn uitdagingen, valkuilen en allergieën. Een uitdaging kan het werkplezier verhogen, terwijl valkuilen en allergieën het werkplezier tegenwerken. Kijkend naar je eigen functie en werk is het gemakkelijk vast te stellen of het parallel loopt met je eigen kernkwaliteiten. Is dit niet het geval, dan is het belangrijk om dit te veranderen of op zoek te gaan naar een functie die beter past bij de eigen kernkwaliteiten.

Tips om het werkplezier te vergroten.

Je huidige werkzaamheden zijn goed, maar je hebt het gevoel dat het beter kan. Onderstaande tips geven meer inzicht over je eigen werkplezier en hoe je dit kan verbeteren.

* Onderzoek je eigen werkplezier. Wat vindt je wel of niet leuk aan je werk. Werk je graag solistisch of met veel collega’s. Ben je sfeergevoelig en gevoelig voor complimenten. Welke werkcultuur heeft jouw voorkeur: formeel, informeel, gericht op samenwerking of prestatie.

* Neem verantwoordelijkheid voor je eigen werkplezier. Richt je niet op zaken die je niet kan veranderen, maar juist wel op onderdelen waar je invloed op kan uitoefenen. Dit kan op het gebied van werkinhoud en de manier van samenwerken met collega’s. Kom zelf in actie om zaken te veranderen. Als voorbeeld: je bent niet tevreden over de manier waarop je het werk moet uitvoeren. Ga hierover in overleg met de leidinggevende in plaats van gefrustreerd toch het werk uitvoeren. Een leidinggevende kan jouw gedachten niet lezen. Wees niet bang om uit je eigen comfortzone te stappen om te onderzoeken of dit werkt.

* Werkgeluk zit ook in kleine dingen. Het is gelukt om aan het einde van de dag alle geplande taken af te hebben of je e-mail box is helemaal opgeschoond. De samenwerking met een collega ging goed en complimenten zijn uitgewisseld. Je neemt een traktatie mee naar het werkoverleg of een klant reageert positief op een voorstel. Het zijn allemaal voorbeelden van kleine successen die wel een goed gevoel geven.

* Wees bewust van je eigen invloed en bijdrage binnen een team. Jouw uitstraling naar anderen heeft effect op de verhouding met de ander. Een stugge uitstraling geeft meer weerstand en minder werkplezier dan een open benadering. Wees bewust van het belang van jouw werk voor de organisatie, hoe klein het soms ook lijkt. Wat zou er gebeuren met de organisatie als jouw werk niet meer gedaan zou worden. Hierdoor krijg je een positief gevoel over je werkzaamheden.

* Wees niet bang om werk te delegeren. Straal vertrouwen uit naar je collega en maak goede afspraken hoe het proces te evalueren. Dit geeft meer ruimte in je eigen agenda en bevorderd een professioneel werkklimaat.

* Zorg voor een goede balans tussen werk en privé. Iedereen zal thuis wel eens het werk willen afmaken, maar zorg ervoor dat het een uitzondering blijft. Dit is ook het geval voor overwerk. Structureel overwerk is een teken van onderbezetting of een te hoge werklast. Neem bewust pauzes om even op te laden en zorg voor voldoende ontspannen activiteiten in de privéomgeving.

* Hou je eigen regie. Als collega’s over een ander roddelen betekend dit niet dat je hierin mee moet gaan. Gebruik je agenda om je tijd goed in te plannen en niet om vol te laten lopen. Benoem irritaties op tijd en wees niet bang om feedback te geven en te ontvangen. Investeer in de relatie met je collega’s waardoor de samenwerking soepeler zal verlopen. Probeer negatieve gedachten te vervangen door positieve ideeën.

* Wees bewust dat werk geluk kan geven, maar geluk niet afhankelijk is van het werk. Mensen die hun geluk voornamelijk uit het werk halen kunnen veel stress ervaren bij tegenslag of kritiek. Werk is onderdeel van het leven, maar zijn familie, vrienden of hobby’s ook.

* Ga op zoek naar persoonlijke doelen en laat je niet tegenhouden door de gedachten dat je een uitdaging niet aankan. Je wil iets graag doen, dus waarom niet proberen. Mis je bepaalde vaardigheden dan is het misschien mogelijk om ze aan te leren. Wees niet bang om de veilige werksituatie te verlaten als je het gevoel krijgt dat je erin vastloopt. Onderzoek wat je wel graag zou willen, wat je vaardigheden zijn en welke beroepsgroep hieraan voldoet.

Een goed personeels­beleid is essentieel.

Je kan nog zo je best doen om je werkplezier te vergroten, in een bedrijf met slecht personeelsbeleid zijn de hobbels altijd voelbaar. Een leidinggevende zal aandacht moeten hebben voor een gezond en veilig werkklimaat. Dit heeft niet alleen betrekking op de fysieke werkvloer, maar ook hoe collega’s met elkaar omgaan.

Werknemers moeten gelijke kansen krijgen. Het gevoel achtergesteld te zijn is funest voor het werkplezier. Tegenover goed werk moet een eerlijke beloning staan waarbij de werkgever de wet- en regelgeving volgt.

Tijdens het jaargesprek is aandacht voor de ontwikkelwensen en opleiding van de medewerkers en blijft het niet alleen bij voornemens. Een goed personeelsbeleid geeft duidelijkheid, rust en veiligheid op de werkvloer. Het werkplezier zal hierdoor omhoog gaan.

10 Manieren om gelukkiger te worden op het werk

10 Manieren om gelukkiger te worden op het werk

Veel werkgevers gebruiken een verscheidenheid aan activiteiten, variërend van gratis lunch tot racesimulators en/of bedrijfsfitness om het geluk van hun werknemers op het werk te verbeteren. Dit is een goede zaak: gelukkige werknemers zijn productiever en...

Hoe kun je ziekteverzuim verminderen

Hoe kun je ziekteverzuim verminderen

Hoe kun je ziekteverzuim verminderen: onze top 10 praktische tips In het eerste kwartaal van 2018 was het ziekteverzuim onder werknemers extreem hoog: 4,9%. Een percentage dat de laatste 11 jaar nog niet was voorgekomen. Reden hiervoor is waarschijnlijk de zware...

Heeft u een vraag aan ons?